Mnichem v Thajsku

Utekl jsem ze Surattanovy chaty do horské vsi kmene Meo neboli Hmongů a posadil se na ojetou pneumatiku. Máme takovou svobodu? Džungle vydechovala chladné vlhko – slunce svítilo, zelená už nemohla být zelenější a modrá modřejší. Na zápraží dřevěné chatrče seděla stará žena a kouřila dýmku. Bude ochutnávat dým, dokud ji kmenový šaman nedoprovodí skrze mlhu do svatých hor? Co když se Terenci Magnessovi podaří udržet své proudy pohromadě a vstoupí do klubu za žáky buddhistického bráhmana? Sjednotitelé náboženství konají záslužnou práci. Jediná hora, jediný vrchol, jen více cest.

Cesta za poznáním života mnichů v Thajsku byla pro Dalibora Demela lemovaná radostmi i strastmi a na jejím konci našel to, co běžný Evropan zřejmě nikdy nepozná. Ostatně vše popisuje ve své knize.

Možná změníte své představy o thajských mniších.

Autor knihy úplně vlevo v mnišském rouchu.