Autoři

Nepochybujeme o tom, že mezi čtenáři knih jsou i jejich potenciální autoři. Jen nedostali šanci, nebo jejich rukopisy nikdo nečetl. Nabízíme služby kvalitního redaktora, který posoudí vaše dílo.

Vy pak do ruky dostanete stručný posudek. Zdarma. V případě, že redaktor dílo doporučí k publikaci, uzavřeme s Vámi smlouvu, knihu zpracujeme a nabídneme k prodeji prostřednictvím e-shopu. Jako autor dostanete za své dílo odměnu.